Voorwaarden

Het is belangrijk dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Wat u van ons kunt verwachten ten aanzien van beschikbaarheid van de applicatie, privacy, wie toegang heeft tot gegevens en informatie over de veiligheid van uw gegevens. Maar ook wat we van u kunnen verwachten: bijvoorbeeld dat u zorgvuldig omgaat met uw wachtwoord en geen privacygevoelige gegevens opslaat. Deze informatie is opgenomen in de onderstaande documenten.

Voorwaarden voor een gebruikersaccount
Een gebruikersaccount is gratis. Wanneer u uw account opent, vragen wij u om de gebruiksvoorwaarden te lezen en ermee in te stemmen. Hieronder kunt u altijd de huidige versie lezen en downloaden:

Voorwaarden voor een betaald organisatieaccount
Om Trecxs in een organisatie te gebruiken, moet de organisatie een licentie aanschaffen. Daar zijn wederzijdse verplichtingen aan verbonden. Deze voorwaarden zijn altijd een integraal onderdeel van onze offertes. Hier kunt u onze voorwaarden raadplegen:

Privacyverklaring
Binnen Trecxs wordt zo min mogelijk persoonlijke informatie gevraagd. Bij de registratie van een gebruikersaccount vragen we alleen uw naam, e-mailadres en telefoonnummer voor eventuele ondersteuning. Vanwege de aard van de toepassing kan niet worden uitgesloten dat gegevens die onder de definitie van ‘persoonsgegevens’ vallen, al dan niet opzettelijk worden opgeslagen. Hoe wij omgaan met de bescherming van deze persoonsgegevens staat beschreven in onze Privacyverklaring, die hier kan worden geraadpleegd:

Verwerkersovereenkomst
Trecxs is een software-as-a-service toepassing. We maken gebruik van verschillende diensten van derden. Denk hierbij aan opslag, database, ondersteuningssysteem, etc. Om inzicht te geven in de manier waarop we met de gegevens omgaan, hebben we een concept verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze kunt u hier vinden:

Overig
De links op deze pagina verwijzen altijd naar de laatste versie. Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen. Als we de voorwaarden aanzienlijk wijzigen, zullen we een bericht op onze Website plaatsen samen met de nieuwe voorwaarden. Wij zullen gebruikers die bij ons zijn geregistreerd met hun e-mailadres op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Gebruik kant-en-klare branche-templates of ontwerp je eigen specifieke formats.