Modern opdrachtgestuurd werken

Stop met het zoeken in spreadsheets, takenlijstjes, gespreksverslagen en emails. In Trecxs komen alle lijnen bij elkaar om je opdrachten te managen.

Menselijk inzicht als échte stuurinformatie, gecombineerd met een eenvoudige maar krachtige workflow. Dat is Trecxs.

Oplossing

Werk je aan grote opdrachten zoals contracten, projecten of programma’s?
Of geef je leiding aan een afdeling of een evenement?

Trecxs helpt bij het managen van je opdrachten.

Volg al je opdrachten op het Trecxs-platform aan de hand van eenvoudig configureerbare indicatoren.

Menselijk inzicht met context geeft betrouwbare stuurinformatie om het werk van je team te volgen en te managen. Trecxs brengt structuur, discipline en sturend vermogen in de uitvoering van opdrachten.

De sleutel voor succesvol opdrachtmanagement is communicatie en samenwerking tussen management, opdrachtnemer en de teamleden. Nu moet je een stroom aan emails en diverse systemen doorzoeken om een beeld te krijgen van de stand van zaken. Trecxs is een team-instrument waarin de opdrachtgever de scope definieert en de opdrachtnemer periodiek de voortgang en risico’s vastlegt. De staf geeft advies. Zo heb je altijd een compleet beeld van alle opdrachten.

Act

Opdrachtgestuurd werken met Trecxs geeft scherp inzicht in afwijkingen en risico’s. Dit is de noodzakelijke basis om te kunnen sturen.

Het team kan vroegtijdig inspelen op veranderingen en maatregelen treffen. Identificeer, bespreek en benoem eigenaarschap van acties. En bewaak daarna het effect van afgesproken acties.

Werk je aan grote opdrachten zoals contracten, projecten of programma’s?
Of geef je leiding aan een afdeling of een evenement?

Trecxs helpt bij het managen van je interne en externe opdrachten.

Hoe Trecxs werkt

Gebruik kant-en-klare branche-templates of ontwerp je eigen specifieke formats.

Voordelen

Je hoeft niets te installeren. Log in via je browser en begin direct met het configureren van je eerste opdracht.

Met de krachtige workflow in Trecxs automatiseer je de sturing op je opdrachten. In plaats van te werken met handmatige administratie en versnipperde tools.

Trecxs geeft inzicht in de afwijkingen en risico’s bij de uitvoering van de opdracht. Voorkom verrassingen, stuur vroegtijdig bij en beperk de faalkosten.

Geef collega’s en externe opdrachtnemers toegang tot je Trecxs-workspace. Trecxs geeft het team focus op de totale opdracht in plaats van op incidenten.

Breng menselijk inzicht en feiten bij elkaar. Voorkom dat je op basis van de kale getallen het signaal “groen” geeft, omdat je de details die op “rood” staan hebt gemist.

Trecxs zorgt voor goed doordachte opdrachten en duidelijke rollen van ieder teamlid. Dit is de basis voor ultieme transparantie en verantwoording.

Transparantie vraagt professionaliteit. Met Trecxs kunnen we niet alleen sturen – we kunnen ook aantonen dat we sturen op alle opdrachten en projecten.

Simon Roozen

[voormalig] programmamanager Stationsgebied

Utrecht is de 4e gemeente van Nederland. In samenwerking met partners en ontwikkelaars regisseert de gemeente in de periode 2010-2030 de vernieuwing van het stationsgebied. Het programma Openbare Ruimte bestaat uit 15 projecten die variëren in omvang van € 5 tot € 110 mln.

De programmamanager is eindverantwoordelijk voor de realisatie binnen de kaders van scope, budget en planning. Op ieder project werkt een projectmanager met een team.

Om de risico’s te beheersen heeft de programmamanager gekozen om opdrachtgestuurd te werken. Iedere projectmanager heeft een opdracht en geeft de programmamanager in het maandelijkse stuurgesprek een update op voortgang en risico’s. De uitdaging was:

  • hoe leggen we opdracht, updates en stuurafspraken vast?
  • hoe ontsluiten we deze info voor alle betrokken?
  • maar zonder een administratief circus op te tuigen.
  • Helder zicht op risico’s en afwijkingen in de projecten, zodat programmamanager ook kan sturen op raakvlakken;
  • Effectieve stuurgespreken, het gaat over de totale opdracht i.p.v. over incidenten;
  • Informeren en sturen kost veel minder tijd dan bij gebruik van word of excel.

Download de Case Study:

Het is toch vreemd dat we ons dagelijks brood verdienen met projectmatig werken – maar de sturing niet planmatig hadden georganiseerd?

Sieds Hoitinga

Manager Portfolio Infrastructuur en Mobiliteit

De provincie Fryslân is sterk gericht op water en toerisme. In de periode 2010–2022 wordt ca. € 1,5 mld geïnvesteerd in natuur, mobiliteit en infrastructuur. De provincie doet dit samen met de Rijksoverheid, Wetterskip, gemeenten en private partners. Sinds 2017 is de provincie intern georganiseerd in opgaven.

De organisatiestructuur bestaat uit portfolio -> opgave -> programma  met daaronder een scala van  project-, engineering- en onderzoeksopdrachten. Het portfolio Infrastructuur en Mobiliteit werkt op alle niveaus opdrachtgestuurd. De uitdaging was om in de hele pyramide de sturing tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te faciliteren en om discipline te brengen in de processen voor managementcontrol.

  • Planmatige aanpak van de sturing geeft discipline;
  • Continuïteit door goede vastlegging van opdracht en stand-van-zaken;
  • Uniforme werkwijze waardoor personeel uitwisselbaar is en nieuwe opdrachten makkelijk zijn in te passen;
  • Sturingsgesprekken gaan weer over inhoud in plaats van incidenten.

Licentie

Ja, in principe wel. Wij sturen je ongeveer 4 weken voor afloop van de jaarperiode de factuur voor het volgende jaar. Wil je opzeggen? Laat het ons dan weten door een mail te sturen aan .

We hebben verschillende prijsplannen. De functionaliteit is hetzelfde, de abonnementen verschillen in het aantal actieve opdrachten. Een actieve opdracht is een opdracht die nog steeds periodiek wordt bijgewerkt, dus waarbij cycli (perioden) worden toegevoegd. Als een opdracht is beëindigd, sluit u de opdracht ook af in Trecxs. Deze is niet meer actief. U kunt nog steeds een inactieve opdracht raadplegen. Het prijsmodel telt alleen het aantal actieve opdrachten.

Een contract heeft de looptijd van een jaar.

Je kunt altijd tussentijds upgraden naar een pakket met meer actieve opdrachten en gebruikers. Er gaat dan een nieuwe jaarperiode lopen voor het grotere pakket. De reeds betaalde licentiekosten worden verrekend met de nieuwe licentiekosten. Stuur een mail naar ,of vul het contactformulier in op de website. Wij nemen dan snel contact met je op om je account uit te breiden.

Na afloop van een jaar kun je downgraden naar een kleiner pakket. Laat het ons dan weten door een mail te sturen aan  of vul het formulier in op de website.

Ontdek

Dit kan door een betaald account te nemen. Stuur dan een mail naar , of vul het contactformulier in op de website. Wij zetten je proefaccount dan om naar een betaald account.

Natuurlijk! Dit kan eenvoudig online. Of als je liever direct contact hebt, komen we graag bij je langs om Trecxs te laten zien. De demo duurt ongeveer een half uurtje. Heb je belangstelling? Stuur dan een mail naar , of vul het contactformulier in op de website. Wij nemen dan snel contact met je op om een afspraak te plannen. Deze demo’s zijn uiteraard gratis en volledig vrijblijvend!

Je kunt Trecxs 6 weken vrijblijvend uitproberen. Je beschikt dan over de volledige functionaliteit van Trecxs. Indien je de voorkeur geeft aan een 6 weken durende proefperiode en een introductietraining voor 4 personen, dan zijn de kosten €250,- excl. BTW. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar , of gebruik het contactformulier op de website. Wij nemen dan snel contact met je op om een afspraak te maken. Heb je gekozen voor de proefversie met training en besluit om na de proefperiode Trecxs te blijven gebruiken, dan ontvang je een bedrag van € 250,- excl. BTW als korting (dit wordt berekend met de licentiekosten).

Je kunt je data altijd opslaan als pdf of uitprinten. Zo kun je al je data opnemen in je eigen archiefsysteem.

Jazeker, dat kan. Als je je data wilt behouden, zetten we je proefaccount om naar een betaald account. Maar je kunt ook doorstarten vanuit een ‘schone’ omgeving. Laat het ons maar even weten.

Veiligheid en Privacy

In ieder organisatieacount is er één lijst van vertrouwde gebruikers, de zogenaamde userlist. Deze lijst beheer je zelf in vanuit je organisatieprofiel. Alleen vanaf deze lijst kun je medewerkers toevoegen aan teams. Je kunt een medewerker per direct toegang ontzeggen door deze te verwijderen uit het team of te blokkeren op de centrale userlist. De medewerkers en consultants van Trecxs hebben geen toegang tot je rapportages, tenzij je hen zelf op de userlist zet en een rol met rechten hebt gegeven.

Je gegevens worden opgeslagen in datacenters in Europa.

Als je je abonnement beëindigt, zetten we het organisatieaccount met alle data op slot. Na 30 dagen zullen we dan je gegevens verwijderen uit Trecxs. Wil je het account toch heractiveren of wil je dat wij je data eventueel langer bewaren? Laat het dan voor het einde van de 30 dagen periode weten.

Jouw data bevat vaak vertrouwelijke informatie over je bedrijf, organisatie , opdrachten of project. Daar gaan wij zorgvuldig mee om. Wij zullen deze gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden tenzij wij daartoe wettelijk of door een gerechtelijke uitspraak verplicht zijn. De gegevens worden versleuteld opgeslagen in beveiligde databases. Ook de verbindingen tussen Trecxs en de gebruikers zijn versleuteld.

Nee. Wij vinden dit een standaard-veiligheidsmaatregel voor webapplicaties.

Neem contact met ons op

[contact-form-7 id="7" title="Contact form 1"]

Samen een kop koffie drinken?