We hebben verschillende prijsplannen. De functionaliteit is hetzelfde, de abonnementen verschillen in het aantal actieve opdrachten. Een actieve opdracht is een opdracht die nog steeds periodiek wordt bijgewerkt, dus waarbij cycli (perioden) worden toegevoegd. Als een opdracht is beëindigd, sluit u de opdracht ook af in Trecxs. Deze is niet meer actief. U kunt nog steeds een inactieve opdracht raadplegen. Het prijsmodel telt alleen het aantal actieve opdrachten.

Language