Een contract heeft de looptijd van een jaar.

Language